Logga in
Logga in
Lösenord
Kundvagnen är tom
Sök artiklar
Beställning
Visa bara anbudsartiklar
(Klicka bort bocken för att visa hela sortimentet)
Visa bara anbudsartiklar

Klicka bort bocken för att visa hela sortimentet
Produktgrupp
Version:
E-butik Flex (6.9)

Ansökan om medlemskap i UHPO InköpsSupport AB

 

Syfte med medlemskapet

Medlemskapets syfte är att genom inköpssamverkan med andra företag och organisationer nå lägre inköpspriser samt kvalitets- och miljösäkra leveranser från utvalda leverantörer.

UHPOs uppgift är att

- förhandla fram ramavtal med utvalda leverantörer.

- göra en bedömning av leverantörerna avseende miljö- och kvalitetsaspekter, betalningsvillkor samt uthållighet.

-  meddela leverantörerna att medlemmen f r om undertecknandet av detta avtal ingår inköpssamverkan UHPO så att inköp kan ske enligt UHPOs ramavtal.

- informera medlemmar kontinuerligt om nya leverantörer och villkor.

Medlemmen

- köper varor och tjänster på de ramavtal som UHPO har ingått, i de fall det är fördelaktigast för företaget.

- informerar UHPO i de fall UHPOs leverantörer inte är konkurrenskraftiga för att UHPO ska få möjligheterna att kontinuerligt utveckla ramavtalen.

- har ej betalningsanmärkningar.

- godkänner att kunduppgifter registreras i UHPOs kunddatabas.

- informerar UHPO vid ägarförändringar, adressbyten mm.

- tillhandahåller uppgift om vilka kundnummer medlemmen har hos respektive leverantör för att kunna handla genom Nätvaruhuset.

- förbinder sig att inte sprida kunskap om villkoren i UHPOs leverantörsavtal till utomstående part.

 

Företag:* 
Verksamhetsnamn:
Organisationsnummer:* 
Kontaktperson:* 
Befattning:* 
Leveransadress:* 
Faktureringsadress:* 
Telefon:* 
E-post:*  
Omsättning exkl. moms per år, SEK:* 
Totala inköp av varor och tjänster per år, SEK:* 
Antal anställda:* 
UHPO HAR AVTAL MED
 • KONTAKT
  www.uhpo.se
  info@uhpo.se
  08 - 560 324 50
  Vanadisvägen 24
  113 46 Stockholm